Giám đốc Việt Thái trao quà tết cho CBCNV

Giám đốc Việt Thái trao quà tết cho CBCNV