Tin Tức

Các tiêu chuẩn và quy trình chống thấm được áp dụng trong ngành xây dựng.

Các tiêu chuẩn và quy trình chống thấm được áp dụng trong ngành xây dựng-1

Trong ngành xây dựng, chống thấm là một trong những vấn đề được đặt lên hàng đầu trong quá trình thiết kế, thi công và bảo trì công trình. Để đảm bảo tính bền vững và chất lượng của công trình, các quy trình chống thấm và tiêu chuẩn chống thấm được áp dụng là cực kỳ quan trọng.

Quy trình chống thấm đảm bảo rằng công trình không bị thấm nước hoặc ẩm ướt, giúp tăng độ bền và tuổi thọ của công trình. Trong khi đó, tiêu chuẩn chống thấm đảm bảo rằng các vật liệu và hệ thống chống thấm được sử dụng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và hiệu quả.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tiêu chuẩn và quy trình chống thấm được áp dụng trong ngành xây dựng.

Ở Việt Nam, cũng có các tiêu chuẩn quan trọng cho vấn đề chống thấm trong xây dựng. Dưới đây là một số tiêu chuẩn quan trọng đó:

 1. Tiêu chuẩn TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam): Tiêu chuẩn này do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phát hành. Các tiêu chuẩn TCVN có thể được áp dụng trong ngành xây dựng, bao gồm cả các tiêu chuẩn liên quan đến chống thấm như TCVN 9386:2012 về các vật liệu chống thấm trong xây dựng.

 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) cũng được áp dụng trong ngành xây dựng tại Việt Nam, bao gồm cả các quy chuẩn liên quan đến chống thấm như QCVN 01:2018/BXD về quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ công trình xây dựng.

 3. Tiêu chuẩn ASEAN (ASEAN Standards): Các tiêu chuẩn ASEAN cũng được áp dụng trong ngành xây dựng tại Việt Nam. Tiêu chuẩn ASEAN liên quan đến chống thấm bao gồm các tiêu chuẩn về vật liệu chống thấm và các hệ thống chống thấm.

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật này đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính năng và chất lượng của các sản phẩm chống thấm và các hệ thống chống thấm trong ngành xây dựng tại Việt Nam.

Các tiêu chuẩn và quy trình chống thấm được áp dụng trong ngành xây dựng-1

Các tiêu chuẩn và quy trình chống thấm được áp dụng trong ngành xây dựng-1

Trên thế giới có rất nhiều tiêu chuẩn được áp dụng trong ngành xây dựng, cụ thể là chống thấm trong xây dựng như sau:

 1. Tiêu chuẩn ASTM (American Society for Testing and Materials): Tiêu chuẩn ASTM được sử dụng để đánh giá tính năng của các vật liệu chống thấm và độ bền của các sản phẩm chống thấm. Các tiêu chuẩn thường được áp dụng bao gồm ASTM C836 (vật liệu chống thấm dạng nhũ tương), ASTM C990 (vật liệu chống thấm dạng màng), ASTM C1583 (phương pháp đo độ thấm nước bằng áp suất thủy động), và ASTM D7088 (phương pháp đo độ thấm nước bằng áp suất dương).

 2. Tiêu chuẩn BS (British Standards): Tiêu chuẩn BS được sử dụng chủ yếu ở Vương quốc Anh và các nước sử dụng tiêu chuẩn của Vương quốc Anh. Tiêu chuẩn BS 8102 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong các công trình dưới lòng đất. Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn về cách thiết kế và triển khai hệ thống chống thấm cho các công trình xây dựng dưới lòng đất.

 3. Tiêu chuẩn EN (European Standards): Tiêu chuẩn EN là tiêu chuẩn được áp dụng chung trong Liên minh Châu Âu (EU) và được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng. Các tiêu chuẩn EN liên quan đến chống thấm bao gồm EN 1504 (vật liệu và hệ thống bảo vệ bề mặt bê tông), EN 13948 (vật liệu chống thấm dạng màng), và EN 1928 (phương pháp đo độ thấm nước bằng áp suất dương).

 4. Tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization): Tiêu chuẩn ISO là tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành xây dựng.Tiêu chuẩn ISO 9001 quản lý chất lượng có thể được áp dụng cho các hệ thống chống thấm để đảm bảo tính đồng nhất và đáng tin cậy của sản phẩm chống thấm. ISO 14001 quản lý môi trường cũng có thể được áp dụng để đảm bảo các quy trình chống thấm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và tài nguyên tự nhiên.

 5. Tiêu chuẩn ACI (American Concrete Institute): Tiêu chuẩn này được sử dụng để đánh giá tính năng của bê tông chống thấm và các sản phẩm liên quan đến bê tông. Tiêu chuẩn ACI 308R-01 cung cấp các hướng dẫn về cách chọn lựa vật liệu chống thấm cho bê tông.

 6. Tiêu chuẩn ANSI (American National Standards Institute): Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu chung cho các hệ thống chống thấm và các sản phẩm chống thấm.

 7. Tiêu chuẩn DIN (Deutsches Institut für Normung – Viện tiêu chuẩn Đức): Tiêu chuẩn này được sử dụng rộng rãi ở Đức và cung cấp các hướng dẫn về cách thiết kế, triển khai và kiểm tra các hệ thống chống thấm.

 8. Tiêu chuẩn NBR (Norma Brasileira – Tiêu chuẩn Brazil): Tiêu chuẩn này được sử dụng ở Brazil và cung cấp các yêu cầu về tính năng của các sản phẩm chống thấm và các hệ thống chống thấm.

 9. Tiêu chuẩn JIS (Japanese Industrial Standards): Tiêu chuẩn này được sử dụng ở Nhật Bản và cung cấp các yêu cầu về tính năng của các vật liệu và sản phẩm chống thấm.

Các tiêu chuẩn này đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính năng và chất lượng của các sản phẩm chống thấm và các hệ thống chống thấm trong ngành xây dựng.

Các tiêu chuẩn và quy trình chống thấm được áp dụng trong ngành xây dựng.

Các tiêu chuẩn và quy trình chống thấm được áp dụng trong ngành xây dựng.

Các quy trình chống thấm chuẩn được công bố bởi các cơ quan có thẩm quyền?

Quy trình chống thấm trong ngành xây dựng được áp dụng thông qua các quy trình chuẩn được công bố bởi các cơ quan có thẩm quyền. Tại Việt Nam, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, hướng dẫn và các văn bản liên quan đến chống thấm trong ngành xây dựng.

Các quy trình chuẩn của Bộ Xây dựng được áp dụng trong việc thiết kế, thi công và bảo trì các hệ thống chống thấm trong các công trình xây dựng. Ví dụ, QCVN 01:2018/BXD về quy chuẩn kỹ thuật bảo vệ công trình xây dựng, đưa ra các yêu cầu về chống thấm đối với các công trình xây dựng, bao gồm các tiêu chuẩn về chất lượng vật liệu chống thấm, các yêu cầu về thiết kế và thi công hệ thống chống thấm.

Ngoài ra, các nhà sản xuất vật liệu chống thấm cũng có thể có các quy trình chuẩn riêng để đảm bảo chất lượng sản phẩm của họ, tuy nhiên các quy trình này không phải là quy chuẩn được công nhận chính thức.

Chính vì vậy:

Dựa vào mỗi loại vật liệu và đơn vị thi công mà sẽ có các quy trình chống thấm khác nhau tùy vào khu vực bị thấm và loại vật liệu sử dụng. Khi có nhu cầu chống thấm, khách hàng cần lựa chọn đơn vị uy tín sử dụng các loại vật liệu uy tín có đủ chứng nhận đạt chuẩn để đảm bảo hiệu quả bảo vệ cho công trình được dài lâu.

Đối với các công trình chống chịu thời tiết khắc nghiệt hoặc được sử dụng đi lại nhiều hay khu vực có thời tiết đặc biệt cần có những loại vật liệu chuyên biệt. Đừng ngần ngại liên hệ với Việt Thái để đội ngũ tư vấn viên giúp bạn bảo vệ công trình một cách tốt hơn.