Các chị em phòng kế toán vui và xúc động với phần thưởng vinh danh

Vinh danh tập thể phòng IT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020