vietthai tai bien patay

Đảo san Hô ghi dấu hoạt động vui nhộn của đoàn