nac-thang-thanh-cong-teambuiling-vietthai

Chị Hà Thị Thu - Trưởng đại diện văn phòng Hải Phòng

Chị Hà Thị Thu – Trưởng đại diện văn phòng Hải Phòng