Vào tháng 3 năm 2018 , Việt Thái  vinh dự cấp 7.100 m2  màng chống thấm bitum Lemax 3mm PE – APP cho  dự án chống thấm sàn mái nhà máy  Kanefusa – KCN Thăng Long – HN

Thư cảm ơn đối tác và khách hàng