Dự án, Dự án giao thông

Chống thấm hầm cầu Nam Cầu Bính

chống thấm hầm cầu nam bính

Đằng sau  cầu Nam Cầu Bính hoa lệ  là  1 câu chuyện chống thấm hơn 7000 m2  . Với sự tập trung cao độ  ,qua nhiều thách thức,   cuối cùng Việt Thái được chủ đầu tư chấp thuận  cấp  4 vật tư chống thấm bao gồm:  Màng chống thấm tự dính HDPE Bitustik 1.5mm PE, chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360, keo trám khe BS 8620, Xốp cách nhiệt  30mm.

iconmuiten

Khám phá ngay thông số vật tư chống thấm mà Việt Thái đưa vào  dự án giao thông  trọng điểm của Hải Phòng

 

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360

Keo trám khe BS 8620

Xốp cách nhiệt  30mm

Mọi thông tin vui lòng liên hệ hotline 0904 093 533.