Dự án, Dự án công nghiệp

Chống thấm tòa Discovery Hà Nội

chống thấm sàn mái discovery

Tháng 3 năm 2019 Việt Thái vinh dự cấp  trên 9000 m2 vật tư chống thấm cho dự án Discovery Cầu Giấy Hà Nội. Các hạng mục chống thấm Discovery  bao gồm : sàn mái  , nhà vệ sinh

Vật liệu chống thấm gồm có:

vật liệu chống thấm gốc xi măng Revinex Flex U360

Vật liệu chống thấm Neoproof PU W

Để đảm bảo tiến độ dự án , Việt Thái luôn chủ động hàng hóa trong kho .