Dự án, Dự án công nghiệp

Dự án Phoniex Bắc Ninh

chống thấm tổ hợp ThePhonix Bắc Ninh

Việt Thái hân hạnh cấp vật liệu chống thấm cho dự án Dự án Phoniex – Bắc Ninh . Tổng diện tích chống thấm trên 4.500 m2. Vượt qua nhiều sản phẩm, vật liệu chống thấm của Việt Thái đươc chủ đầu tư phê duyệt bao gồm:

  1. Hạng mục chống thấm sàn mái: Neoproof Pu W
  2. Hạng mục chống thấm bể nước: Revinex 2006
  3. Hạng mục chống thấm bể nước thải: Revinex Flex FP
  4. Hạng mục chống thấm tầng hầm: Revinex Flex FP

Thông tin chi tiết dự án vui lòng gọi 0904 093 533.

==>Xem ngay  xốp cách nhiệt XPS