Dự án, Dự án công nghiệp

Chống thấm tầng hầm khách sạn HTM Hải Phòng

chống thấm tầng hầm khách sạn HTM

Việt Thái hân hạnh cấp vật tư chống thấm Neotex  cho dự án HTM – Hải Phòng.   Vật liệu chống thấm Neotex tương ứng với các hạng mục bao gồm:

  • chống thấm tầng hầm Revinex Flex FP
  • chống thấm nhà vệ sinh Revinex Flex U360
  • chống thấm bể nước ăn Revinex Flex 2006

Tổng diện tích chống thấm trên 4600 m2. Vượt qua nhiều sản phẩm, vật liệu chống thấm Neotex đươc chủ đầu tư phê duyệt . Thông tin chi tiết dự án vui lòng gọi 0904 093 533.

Xem ngay vật liệu chống thấm tầng hầm Revinex Flex FP

Xem ngay vật liệu chống thấm nhà vệ sinh Revinex Flex U360

Xem ngay vật liệu chống thấm bể nước Revinex Flex 2006