mưa-1

có nên chống thấm vào thời tiết mưa

chống thấm má vào trời mưa có hợp lý không