buc-minh (3)

chọn nhầm đơn vị là lỗi nghiêm trọng trong chống thấm sàn

chọn nhầm đơn vị chống thấm sàn là lỗi nghiêm trọng