Cổ ống sau khi được chống thấm bằng Neotex

Cổ ống sau khi được chống thấm bằng Neoproof Pu 360

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT 2020 - Vietthai