Dự án, Dự án công nghiệp

Chống thấm sàn mái nhà máy Jasan – Hải Phòng

Với diện tích phát triển 1.600 ha, VSIP Hải Phòng được khởi công vào tháng 1 năm 2010 với sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Do VSIP Hải Phòng là dự án đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố Hải Phòng, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý đưa toàn bộ diện tích của Dự án VSIP Hải Phòng vào khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Nhờ vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong Dự án VSIP Hải Phòng sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của Chính phủ Việt Nam.  Nằm trong khuôn viên Vsip  là nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng Jasan gọi tắt là Jasan – 2 A. Việt Thái đã thi công chống thấm và bản giao khoảng13.000 m2 sàn mái cho chủ đầu tư.Vật liệu chống thấm : màng bitum Pluvitec 2.0 PE