tường bị thấm ,mốc lâu ngày

tường bị thấm ,mốc lâu ngày

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT 2020 - Vietthai