khách hàng vui cười vs trò Bạn có hiểu đối phương

khách hàng vui cười vs trò Bạn có hiểu đối phương

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT 2020 - Vietthai