Hình ảnh sàn mái được chống thấm hoàn thiện

Hình ảnh sàn mái sau khi được chống thấm

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT 2020 - Vietthai