Vandex Super ở dạng hỗn hợp, được sử dụng chống thấm nước, cung cấp hàng rào hiệu quả chống lại đổ ẩm cho những bức tường, trần nhà, tầng hầm…

Thông tin tuyển dụng

Việt Thái tuyển dụng nhiều vị trí lương thưởng hấp dẫn 2018