Có tất cả: 2 sản phẩm

Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông

Thư cảm ơn đối tác và khách hàng