Có tất cả: 2 sản phẩm

Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông
Giá: 11,500 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Việt Thái tuyển dụng nhiều vị trí lương thưởng hấp dẫn 2018