Có tất cả: 2 sản phẩm

Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông
Giá: 11,500 VNĐ

Thư mời khách hàng tham gia Vietbuild 2018

thư mời khách hàng tham gia vietbuild 2018