Lemax Lakecap
Màng PVC đồng thể Màng chống thấm PVC không được gia cường, thấm hơi ẩm, ...