công trình Nhiệt điện Lai Châu đã sử dụng xốp cách nhiệt

Dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Lai Châu  đã được Việt Thái cấp vật tư xốp cách nhiệt diện tích 7.000 m2 

Chúc mừng năm mới 2019 - Kỷ Hợi

nghỉ tết âm lịch 2019