công trình Nhiệt điện Lai Châu đã sử dụng xốp cách nhiệt

Dự án Nhà Máy Nhiệt Điện Lai Châu  đã được Việt Thái cấp vật tư xốp cách nhiệt diện tích 7.000 m2 

Thư cảm ơn đối tác và khách hàng