Việt Thái thi công chống thấm 5000 m2  sàn mái chung Cư The Legend 109 Nguyễn Tuân. Vật liệu sử dụng: Chất chống thấm Neoproof Pu w

Giảm giá 40 % Akfix