Chống thấm sàn mái Fujigen diện tích 3.000 m2 

Sản phẩm: Chất chống thấm Neoproof Pu w

Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn 2 – Hà Nam

Chúc mừng năm mới 2019 - Kỷ Hợi

nghỉ tết âm lịch 2019