Dự án chống thấm chống nóng sàn mái Nhiệt điện Mông Dương

  1.  

    Dự án chống thấm , chống nóng sàn mái Nhiệt Điện Mông Dương diện tích 30.000 m2.

    1. Vật liệu chống thấm : Màng chống thấm Lemax
    2. Vật liệu chống nóng: xốp cách nhiệt XPS

Chúc Mừng Năm Mới 2020 - Vietthai