Keo PU chống thấm CYH 500
keo chống thấm gốc PU phản ứng với nước tạo ra tế bào kín linh hoạt giống ...
Giá: 4,500,000 VNĐ
Keo trám khe epoxy HEL 080
trám khe nứt ướt để giữ trạng thái bê tông ban đầu bằng cách duy trì độ ...
Giá: 6,125,000 VNĐ
Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông
Giá: 11,500 VNĐ

Thư mời khách hàng tham gia Vietbuild 2018

thư mời khách hàng tham gia vietbuild 2018