Keo PU chống thấm CYH 500
keo chống thấm gốc PU phản ứng với nước tạo ra tế bào kín linh hoạt giống ...
Giá: 5,980,000 VNĐ
Keo trám khe epoxy HEL 080
trám khe nứt ướt để giữ trạng thái bê tông ban đầu bằng cách duy trì độ ...
Giá: 7,545,000 VNĐ
Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông
Giá: 13,000 VNĐ

Chúc mừng năm mới 2019 - Kỷ Hợi

nghỉ tết âm lịch 2019