Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT 2020 - Vietthai