Kim bơm 60mm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông

Chúc mừng năm mới 2019 - Kỷ Hợi

nghỉ tết âm lịch 2019