Có tất cả: 2 sản phẩm

Kim bơm
Kim bơm được dùng bơm tiêm cho cả Polyurethan và Epoxy vào khe nứt bê tông

hoi-cho-vietbuild-2017-vt