BS – 8410 Acrylic Grey
Sơn acrylic đàn hồi, gốc nước, chống thấm mái và các khu vực khác
Giá: 2,560,000 VNĐ

hoi-cho-vietbuild-2017-vt